Kinderpsychologie

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Praktijk DynamIK (specialistische jeugd-GGZ) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Hierbij kan gedacht worden aan: moeilijkheden in het gedrag, omgaan met emoties, hechting, identiteit, zorgen over de ontwikkeling, traumatische ervaringen. Deze moeilijkheden kunnen tot gevolg hebben dat er in de relatievorming tussen de ouder en het kind ofwel tussen het kind en de omgeving afstemmingsproblemen ontstaan die een gezonde ontwikkeling belemmeren.

Onderzoek (diagnostiek) wordt ingezet om de klachten en hun oorsprong beter te begrijpen. Hierbij kan gedacht worden aan psychologisch of kinderpsychiatrisch onderzoek, systeemtaxatie en observatie school/thuis.

Behandeling wordt individueel, ouder-kind, gezins- / systeemgericht aangeboden.

Voor wie?

Ouders kunnen hun kinderen met een leeftijd tussen 0 en 18 jaar aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Praktijk DynamIK.

Voor vragen op het gebied van complexe echtscheidingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking verwijzen u graag naar een daarin gespecialiseerde praktijk. Wij zijn een ambulante praktijk, dit houdt in dat crisisgevoelige aanmeldingen ook worden doorverwezen.

Wie zijn wij?

Praktijk DynamIK werkt vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemtheoretische visie, vanuit de gedachte dat de kracht van de verandering te vinden is in de relaties tussen kind, gezin en omgeving. Hierbij gaan wij ervan uit dat herstel en versterking van de relatie tussen “ik” en “de ander” helpt om te groeien en te ontwikkelen.

Wij zijn een multidisciplinair team bestaande uit GZ-psychologen en systeemtherapeuten, psychotherapeuten, een thuisbehandelaar en een kinder- en jeugdpsychiater.

Wat kost het?

Diagnostiek en behandeling binnen onze praktijk is zorg (jeugdhulp) die door uw gemeente wordt vergoed. Onze praktijk is als zorgaanbieder gecontracteerd binnen de regio West-Brabant Oost. Aanmelden voor specialistische zorg (GGZ) kan met verwijzing van huisarts, jeugdarts, kinderarts, andere medisch specialist of Gemeente.

Hoe aanmelden?