Kinderfysiotherapie

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Bij Praktijk Kinderfysiotherapie Breda kunnen zuigelingen, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en adolescenten met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling terecht. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Soms hebben kinderen meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Op onze site leest u een uitgebreide toelichting hierover: www.kinderfysiotherapie-breda.nl

Voor wie?

Kinderen tussen de 0-18 jaar die problemen hebben met hun motorische ontwikkeling en/of sensorische informatieverwerking.

Zuigelingen: voorkeurshouding, lage of hoge spierspanning, overmatig huilen, motorische ontwikkelingsachterstand, pre- of dysmatuur kind, billenschuiven, aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden.

Peuters en Kleuters: fijn en/of grof motorische problemen, afwijkend looppatroon, aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden.

Schoolgaande kinderen: schrijfproblemen, motorische coördinatieproblemen, orthopedische problemen bij kinderen, conditie en krachtproblemen, problemen op het gebied van de sensorische informatieverwerking.

Adolescenten: Houdingsafwijkingen, ademhalingsproblematiek, sport specifieke problemen.

Wie zijn wij?

Bij Praktijk Kinderfysiotherapie Breda zijn werkzaam Daniëlle van Alphen en Frederique van der Plas.

Wij hebben twee locaties in Breda en een locatie in Ulvenhout. Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, kinderartsen, neurologen, JGZ-artsen (consultatiebureaus), leerkrachten, remedial teachers, logopedisten, diëtisten en kindercoaches.

Wat kost het?

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alle kinderen/jongeren onder 18 jaar zijn tenminste 18 x verzekerd voor kinderfysiotherapie. Wij zijn bij alle zorgverzekeraars gecontracteerd.

Hoe aanmelden?