Welkom op de website van Breda Zuid Kinderteam!

“Mijn dochter kruipt niet. Hoe kan ik dit stimuleren?”

“Soms lukt het gewoon niet met leren. Hoe kan dat?”

“Hoe zorg ik ervoor dat mijn dochter voldoende binnenkrijgt om goed te blijven groeien?”

“Mijn kind praat nog niet in zinnen. Wat moet ik doen?”

“Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, hoe kan ik hem helpen?”

Breda Zuid Kinderteam is een samenwerkingsverband van 5 praktijken op het gebied van kinderlogopedie, kinderfysiotherapie, remedial teaching, kinderdieet en kinderpsychologie. We zijn er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Bij Breda Zuid Kinderteam kun je terecht als je vragen hebt over de ontwikkeling van je kind op het gebied van groeien, eten, praten, bewegen, spelen en leren. Breda Zuid Kinderteam geeft kind en ouders inzicht in het probleem en leert hen hiermee om te gaan. Wij onderzoeken, behandelen, begeleiden en geven adviezen.

Uitgangspunt van Breda Zuid Kinderteam is de hulpvraag van het kind en ouders. We focussen op mogelijkheden in plaats van beperkingen en binnen de behandeling staan het kind en zijn omgeving centraal.

Door de samenwerking tussen de praktijken zijn er korte lijnen voor overleg. Wij kunnen indien nodig uw kind met meerdere disciplines begeleiden voor een optimaal behandelresultaat.

Breda Zuid Kinderteam bestaat uit de volgende specialisten:

Kinderfysiotherapie: Daniëlle van Alphen en Frederique van der Plas

Remedial Teacher: Natalie van Galen-Nijdam

Logopedie & Dyslexie De Witte: Bert de Witte en Demi van der Stelt

Kiinderdiëtist: Ine Goos

Kinder- en jeugdpsychologie: Praktijk Dynamik

Contactinformatie

Mail ons op: bredazuidkinderteam@outlook.com

Bezoek ons op social media: Facebook of Instagram